Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Inorganic Nanoparticle as a Carrier for Hepatitis B Viral Capsids

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Inorganic Nanoparticle as a Carrier for Hepatitis B Viral Capsids
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Technological Innovations in Sensing and Detection of Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Threats and Ecological Terrorism. NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Jurijs Dehtjars
Marina Romanova
Anna Kačanovska
Dace Skrastiņa
Regīna Reinhofa
Pauls Pumpēns
Aloizijs Patmalnieks
Atslēgas vārdi virus like particles, silica, nanoparticles, immunomodulation, optical absorbance
Anotācija Virus like particles (VLP) are used to transport immune response-modulating agents to target cells to treat them. In order to deliver a high concentration of VLP to the cell, a number of VLP can be attached to a nanoparticle to be used as a nanolorry. In this study, SiO2 nanoparticles were attached to Hepatitis B VLP. Spectrophotometry measurements, electron, and fluorescent microscopy evidence showed that the SiO2 – Hepatitis B VLP complexes were formed.
DOI: 10.1007/978-94-007-2488-4_23
Hipersaite: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-2488-4_23 
Atsauce Dehtjars, J., Romanova, M., Kačanovska, A., Skrastiņa, D., Reinhofa, R., Pumpēns, P., Patmalnieks, A. Inorganic Nanoparticle as a Carrier for Hepatitis B Viral Capsids. No: Technological Innovations in Sensing and Detection of Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Threats and Ecological Terrorism. NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology. A.Vaseashta, E.Braman, P.Susmann red. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012. 221.-225.lpp. ISBN 978-94-007-2487-7. e-ISBN 978-94-007-2488-4. ISSN 1874-6489. Pieejams: doi:10.1007/978-94-007-2488-4_23
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 13451