Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Biological Interpretation of Metabolic Syndrome Data Missing Value Imputation and Classification

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Biological Interpretation of Metabolic Syndrome Data Missing Value Imputation and Classification
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Madara Gasparoviča-Asīte
Gita Krieviņa
Ludmila Aleksejeva
Atslēgas vārdi Bioinformatics data, FURIA, missing values
Anotācija The article studies the application of seven different methods of bioinformatics data replacement, whose working principles differ from each other, in real bioinformatics data classification. The practical experiments used three real bioinformatics data sets – Metabolic syndrome (Mets) patients – healthy obese subjects; Gastric cancer – healthy donors and Gastric intestinal disease – healthy donors. The missing data replacement was carried out using all studied methods and the classification data were compared. The paper also holds conclusions about the most efficient methods and the necessity to use such methods from the biologists’ point of view taking into account the real characteristics of data. The most important practical gain of the study is the biological analysis of If-Then rules produced by the applied classification algorithm FURIA, where the important conclusion is the ability of plasma leptin concentration to predict the risk of developing the Mets in a sample from an adult male population.
Atsauce Gasparoviča-Asīte, M., Krieviņa, G., Aleksejeva, L. Biological Interpretation of Metabolic Syndrome Data Missing Value Imputation and Classification. No: Workshop on Data Mining in Life Sciences (DMLS'2012): Workshop Proceedings, Vācija, Berlin, 20.-20. jūlijs, 2012. Fockendorf: Ibai-publishing, 2012, 167.-176.lpp. ISBN 978-3-942952-16-3.
ID 13466