Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijā audzēto kaņepju spaļu pārstrādes iespējas gala produktos ar uzlabotu pievienoto vērtību

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijā audzēto kaņepju spaļu pārstrādes iespējas gala produktos ar uzlabotu pievienoto vērtību
Nosaukums angļu valodā Latvian Grown Hemp Shives Processing Possibilities into Products with Added Value
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Anete Ķipure
Silvija Kukle
Genādijs Šahmenko
Atslēgas vārdi renewable resources, hemp, shives, hemp concrete
Anotācija Sējas kaņepe (Cannabis sativa L.) ir ātri augošs, daudzfunkcionāls un ikgadējs kultūraugs, kam gandrīz visas auga daļas ir izmantojamas dažādu produktu izgatavošanā. Līdz šim visvairāk iegūtas un izmantotas šķiedras un sēklas, bet spaļi lielākoties sadedzināti vai izmantoti kā pakaiši, mulča, komposts, taču pēdējos gados pētījumi kaņepju spaļu jomā ir pierādījuši, ka to pielietojums var būt daudz plašāks un tos var izmantot jaunos, augstas kvalitātes produktos ar pievienoto vērtību. Pašreiz kaņepju spaļus izmanto tādos produktos kā papīrs, iepakojums, būvniecības un konstrukcijas materiāli u.c., kas rada dzīvotspējīgu noieta tirgu kaņepēm.
Anotācija angļu valodā Hemp (Cannabis Sativa L.) is fast growing, multi-purpose and annual herbaceous plant, almost all parts of this plant are used for different products processing. Up to now the most commonly produced and used parts are fibers and seeds, but shives in most cases are considered as by-product and burned or used as animal bedding, mulch, compost, chemical absorbent. However, in recent years, investigations of hemp shives showed that the usage could be much wider and that them could be used in new, more high-quality products with higher added value. Nowadays hemp shives are used in wide range of applications such as paper, packaging, plastics and polymers, building materials (insulation, fiber board, hemp concrete) and construction products etc., which create more viable market with new and high-quality products from hemp shives.
Hipersaite: http://aurora.turiba.lv/bti/Editor/Manuscript/Proceeding/Proceeding.pdf#page=319 
Atsauce Stikute, A., Kukle, S., Šahmenko, G. Latvijā audzēto kaņepju spaļu pārstrādes iespējas gala produktos ar uzlabotu pievienoto vērtību. No: XIII Starptautiskā zinātniskā konference „Ilgtspējīga uzņēmējdarbība mainīgos ekonomiskos apstākļos”: Biznesa augstskolas "Turība" konferenču rakstu krājums, Latvija, Rīga, 30.-30. marts, 2012. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2012, 319.-325.lpp. ISSN 1691-6069.
ID 13572