Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Study on the Mechanical and Physical Properties of Composites Based on Hemp Shives

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Study on the Mechanical and Physical Properties of Composites Based on Hemp Shives
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Anete Ķipure
Silvija Kukle
Atslēgas vārdi hemp, shives, composite, renewable materials
Anotācija Hemp concrete is perspective and environmentally friendly composite material. The purpose of this investigation is to explore compressive strength and physical properties such as density, thermal conductivity of composite material by using hemp shives (woody core of hemp stalk; also known as hurd) as local, renewable resource from agriculture and binding agents. In the result of research were produced and elaborated lightweight and self-bearing composites that can be used as a building material for frame walls.
Atsauce Ķipure, A., Kukle, S. A Study on the Mechanical and Physical Properties of Composites Based on Hemp Shives. No: 12th AUTEX World Textile Conference: Book of Proceedings, Horvātija, Zadar, 13.-15. jūnijs, 2012. Zadar: University of Zagreb, 2012, 1159.-1162.lpp. ISBN 978-953-7105-47-1.
ID 13573