GNSS tīklu analīzes laika rindas
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne: Latvijas Universitātes 70. zinātniskā konference: referātu tēzes 2012
Jānis Balodis, Inese Vārna, Madara Normanda, Gunārs Silabriedis, Ansis Zariņš, Jānis Zvirgzds

Kā viena no zinātnē lietotām ģeodēzisko tīklu stabilitātes un precizitātes analīzes metodēm lietota arī koordinātu stabilitātes analīze laika gaitā. Lai veiktu šo analīzi, lietota zinātniskā GNSS aprēķinu Bernes astronomiskajā observatorijā izstrādātās programmatūras 5.versija. EUPOS®-Rīga un LatPos staciju diennakts vidējo koordinātu aprēķiniem lietoti katrā stacijā diennakts laikā uzkrātie novērojumi un ģeodēzisko atbalsta staciju attiecīgo diennakšu novērojumi. Ģeodēziskās atbalsta stacijas izvēlētas plašā areālā apkārt Latvijai. Izvēlētas 7-9 stacijas no kopas {BOR1, JOEN, JOZE, MDVJ, METS, POLV, PULK, RIGA, TORA, VAAS, VISO, VLNS}.


Atslēgas vārdi
GNSS, EUPOS-Riga, LATPOS
Hipersaite
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/Konferences/Tezu_krajumi/70.pdf

Balodis, J., Janpaule, I., Normanda, M., Silabriedis, G., Zariņš, A., Zvirgzds, J. GNSS tīklu analīzes laika rindas. No: Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne: Latvijas Universitātes 70. zinātniskā konference: referātu tēzes, Latvija, Rīga, 3.-3. februāris, 2012. Rīga: Latvijas Universitāte, 2012, 29.-31.lpp. ISBN 978-9984-45-468-9.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196