Cilindrisko detaļu mezglu ar uzspīlējumu salikšanas tehnoloģiskā procesa izpēte
2012
Zita Dreija

Aizstāvēšana
18.09.2012. 15:00, Transporta un mašīnzinību fakultāte, Ezermalas 6, 405. telpa

Zinātniskais vadītājs
Oskars Liniņš, Francis Sudnieks

Recenzenti
Juris Krizbergs, Gunārs Vērdiņš, Eduard Ševtšenko

Cilindrisko detaļu mezglu ar uzspīlējumu salikšanas procesu pētījumu rezultātā noteikta detaļu asu savstarpējā novietojuma salikšanas pozīcijā pieļaujamā kļūda, kas nodrošina precizitātei nepieciešamo bāzēšanas shēmas izvēli un savienojuma precizitātes sasniegšanas metodes izvēli. Promocijas darbā piedāvāti piemērotākie cilindrisko detaļu bāzēšanas un fiksācijas paņēmieni automātiskajās salikšanas līnijās. Izstrādāts cilindrisko detaļu mezglu ar uzspīlējumu kontakta modelis, izmantojot virsmu aprakstam 3D normālo gadījuma lauka teoriju. Noteikts, ka no virsmu raupjuma standartizētajiem parametriem uzspīlējuma lielumu un kontakta spiedienu ietekmē Ra un Sm . Balstoties uz 3D kontakta modeli, izstrādāta jauna cilindrisko detaļu mezglu sēžas ar uzspīlējumu inženieraprēķina metode. Metodē iekļauta virsmas raupjuma parametru Ra un Sm attiecība. Tas dod iespēju iegūt precīzākus un reālajiem apstākļiem tuvākus aprēķina rezultātus salīdzinājumā ar S. P. Timošenko izstrādāto metodi. Veikts eksperiments ar mērķi salīdzināt eksperimentā iegūto uzspīlējumu ar aprēķināto, pēc izstrādātās cilindrisko detaļu mezglu sēžas ar uzspīlējuma inženieraprēkinu metodes, un doti secinājumi.


Atslēgas vārdi
automatic assembly, interference fit, surface roughness

Dreija, Zita. Cilindrisko detaļu mezglu ar uzspīlējumu salikšanas tehnoloģiskā procesa izpēte. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 124 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196