Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Problems of Synthesis of Underwater Robots

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Problems of Synthesis of Underwater Robots
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Jānis Vība
Igors Tipāns
Bruno Grasmanis
Māris Eiduks
Atslēgas vārdi optimal control, energy harvesting, flow and body interaction
Anotācija The first part of this study was investigations the optimization task by using optimal control theory. The high speed task for energy harvesting from fluid flow is solved for two types of control action limits. One limit type is the boundary value of interacting surface, the second type – transition switching velocity from one surface level to other. It is shown that optimal area control law has one or two limits. In the second part of study problem of correct explanation of interactions between flow and surface is discussed.
Atsauce Vība, J., Tipāns, I., Grasmanis, B., Eiduks, M. Problems of Synthesis of Underwater Robots. No: Международная школа молодых ученых "Нелинейная динамика машин" (School-NDM). XVII симпозиум "Динамика виброударных (сильно нелинейных) систем" (DYVIS-2012): сборник трудов, Krievija, Москва, 19.-27. maijs, 2012. Москва: РАН, 2012, 272.-275.lpp. ISBN 978-5-904282-03-5.
ID 13910