Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: ABC katalogs

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā ABC katalogs
Nosaukums angļu valodā ABC Catalog
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Edvīns Vanzovičs
Juris Poga
Ingars Pilmanis
Viktors Puriņš
Mārtiņš Straume
Atslēgas vārdi Construction, energy, engineering, construction supervision
Anotācija ABC katalogā sniegta informācija par būvniecības procesu reglamentējošiem materiāliem, kārtību un atbilstoši būvniecības procesa nozarēm speciālistiem nepieciešamu kvalifikāciju. Tiek sniegtas ziņas par licencētiem uzņēmumiem un kvalificētiem speciālistiem attiecīgās būvniecības procesa nozarēs.
Anotācija angļu valodā ABC catalog provides information on the process of building standards, and in conformity with industry professionals in the construction process necessary qualifications. The book provides information on licensed businesses and skilled sectors of the construction process.
Atsauce Vanzovičs, E., Poga, J., Pilmanis, I., Puriņš, V., Straume, M. ABC katalogs. Rīga: Informācijas grupa "Latvijas Tālrunis", 2005. 754 lpp. ISBN 9984-749-47-9.
ID 13927