Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Virtuālo tālmācības nodarbību pielietojums vispārējās izglītības skolotāju tālākizglītības kursā

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Virtuālo tālmācības nodarbību pielietojums vispārējās izglītības skolotāju tālākizglītības kursā
Nosaukums angļu valodā Virtual Distance Lessons in Secondary School Teachers Continuous Education
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Ilze Auziņa
Zigmunds Buliņš
Jurijs Lavendels
Vjačeslavs Šitikovs
Jurijs Šteinmans
Atslēgas vārdi Interactive distance teaching and learning, remote control of server sesion, survey of learners
Anotācija Aprakstīta interaktīvo tālmācības nodarbību metodika, kas ļauj lektoram pielāgoties attālinātajai auditorijai, dod iespēju klausītājiem uzdot jautājumus un saņemt konsultācijas, klausītājam un lektoram vienlaicīgi attālināti strādājot ar vienu aplikāciju. Metodikas tehniskā realizācija balstās uz attālinātu servera sesijas vienlaicīgu vadību no apmācāmā un lektora puses. Metodika tika izmantota, mācot bilingvālās izglītības skolotājiem kursu vadības sistēmas MOODLE lietojumus. Ir veikta klausītāju aptauja. Izmantojot aptaujas rezultātus, ir izdarīti secinājumi par tālāko metodikas pielietošanu un pilnveidošanu
Anotācija angļu valodā The paper provides an overview of organization principles of interactive distance teaching as well as its implementation for continuous education course for bilingual education teachers of 6 programme’s subjects. Distance teaching sessions were organized in 10 school’s computer classes. There are considered possible solutions for interactive distance learning classes. Lessons organization, based on the server’s remote session control is described. It is arranged participating teacher survey regarding usability of applied environment and made conclusions about appropriateness of developed approach.
Hipersaite: http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/zinatne/zinatniskie_instituti/personas_socializacijas_petijumu_instituts/publikacijas/Sabiedriba_integracija_izglitiba_II_dala_2012.pdf#page=339 
Atsauce Auziņa, I., Buliņš, Z., Lavendels, J., Šitikovs, V., Šteinmans, J. Virtuālo tālmācības nodarbību pielietojums vispārējās izglītības skolotāju tālākizglītības kursā. No: Sabiedrība, integrācija, izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2.daļa, Latvija, Rēzekne, 25.-26. maijs, 2012. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2012, 339.-348.lpp. ISSN 1691-5887.
ID 14003