Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Fast Simulation Procedure for Ribbed Composite

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Fast Simulation Procedure for Ribbed Composite
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Kaspars Kalniņš
Jānis Auziņš
Rolands Rikards
Atslēgas vārdi ribbed com pos ite pan els, ma te rial deg ra da tion, fast sim u la tion pro ce dure, re sponse sur face
Anotācija A fast simulation procedure for axially loaded ribbed composite structures is suggested based on the response surface methodology (RSM). The assessment of material degradation in terms of stiffness reduction in the skin-stringer zone is carried out to en sure the de sign reliability, thus acquiring a fast simulation procedure for an efficient and reliable analysis of the behaviour of axially loaded ribbed composite panels in their postbuckling state.
DOI: 10.1007/s11029-007-0022-2
Hipersaite: http://link.springer.com/article/10.1007/s11029-007-0022-2 
Atsauce Kalniņš, K., Auziņš, J., Rikards, R. A Fast Simulation Procedure for Ribbed Composite. Mechanics of Composite Materials, 2007, Vol.43, No.3, 225.-232.lpp. ISSN 0191-5665. e-ISSN 1573-8922. Pieejams: doi:10.1007/s11029-007-0022-2
ID 14064