Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: How Well Sustainable Development Is Integrated into Environmental Policies? Case Study: Latvia

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā How Well Sustainable Development Is Integrated into Environmental Policies? Case Study: Latvia
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.7. Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija
Autori Jānis Brizga
Atslēgas vārdi environmental policy, policy integration, stakeholder participation, sustainable development.
Anotācija This paper looks at sustainable development integration in Latvia's environmental policy, focusing on assessment and analysis of normative, organizational and procedural policy integration instruments. This research is based on desk research and in-depth interviews structured along the lines of a focused conversation. The paper concludes that there is no formal policy integration process in place and main integration barriers lack integration procedures, conflicting interests of stakeholders and organizational fragmentation.
Atsauce Brizga, J. How Well Sustainable Development Is Integrated into Environmental Policies? Case Study: Latvia. Tehnogēnās vides drošība. Nr.2, 2012, 24.-34.lpp. ISSN 2255-6923. e-ISSN 2255-8705.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 14073