Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Methods of the Environmental Risk Analysis and Assessment

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Methods of the Environmental Risk Analysis and Assessment, the Modified Method of the Risk Index
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Ansis Meļko
Jānis Ieviņš
Zenija Roja
Atslēgas vārdi Risk assessment methods, risk index
Anotācija Workplace safety is defined as statutory provisions and corresponding social, economic, organizational, technical, hygienic and prophylactic system of procedures in place, which guarantees the safety of the workplace, prevents accidents and health hazards of employees within a workplace, also it keeps the employability of workers throughout the labor process. The hazard identification and analysis is a comprehensive procedure, which is necessary to effectively address health and safety problems. The aim of this research is to study the risk assessment methods and techniques. The study analyzes the scientific literature, identifies the most common risk assessment methods and techniques, which are used for risk assessment. For this study, risk assessment methods are divided into three categories: qualitative, quantitative and semi-quantitative or hybrid methods. The authors of this research have developed a combined method for risk assessment, which combines a number of frequently used risk assessment methods and techniques.
Atsauce Meļko, A., Ieviņš, J., Roja, Z. Methods of the Environmental Risk Analysis and Assessment, the Modified Method of the Risk Index. Tehnogēnās vides drošība. Nr.2, 2012, 50.-56.lpp. ISSN 2255-6923. e-ISSN 2255-8705.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 14077