Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Modelling of Operation of Wind-Driven Power Plant of Small Capacity

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Modelling of Operation of Wind-Driven Power Plant of Small Capacity
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Roman Zinko
Atslēgas vārdi structural schemes, structural synthesis of the mechanism, graphs of structure of couplings of generalized coordinates, autonomous wind-driven power plant, electrodynamic brake, optimal control
Anotācija The use of graphs is proposed for the research of operation of autonomous low-going wind-driven power plant, which is assigned for work under conditions of weak and mild air flows. Calculation scheme is formed on the basis of graph of structure of the vehicle constructive scheme. Further, the graph of level structure of couplings of generalized coordinates of mathematical model is written. It allows writing a mathematical model of the corresponding difficulty depending on the set tasks of the research. Equations make it possible to research and forecast mode of its work under various conditions of the wind loading as well as selection of power.
Atsauce Zinko, R. The Modelling of Operation of Wind-Driven Power Plant of Small Capacity. Tehnogēnās vides drošība. Nr.2, 2012, 82.-86.lpp. ISSN 2255-6923. e-ISSN 2255-8705.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 14082