Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Dzelzs III kristālisko hidroksīdu (oksīdu) un Latvijas mālu sorbcijas īpašības

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Dzelzs III kristālisko hidroksīdu (oksīdu) un Latvijas mālu sorbcijas īpašības
Nosaukums angļu valodā Sorption Proporties of Crystalline Ferric Hydroxides (Oxides) and Latvia’s Clays
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Augusts Ruplis
Atslēgas vārdi Sorption, Crystalline Ferric Hydroxide, Latvia’s Clay
Anotācija Pulverveida cietu vielu īpatnējās virsmas lielums un poru struktūru raksturojošie parametri būtiski nosaka dispersu sistēmu īpašības. Šī problēma ilgus gadus ir bijusi interesantu eksperimentālu un teorētisku pētījumu objekts. Īpaši aktuāla tā kļuvusi pēdējos gadudesmitos sakarā ar materiālzinību tālāku attīstību un jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Par problēmas nozīmi liecina arvien vairāk pieaugošo publikāciju, pārskatu un monogrāfiju skaits, kā arī regulāri notiekošie nacionālie un starptautiskie simpoziju, no kuriem visnozīmīgākie ir IUPAC organizētā simpoziju sērija COPS (Characterization of Porous Solids). Līdzās citām, visplašāk izmantotā un visefektīvākā metode cietu ķermeņu poru struktūras pētīšanā ir adsorbcijas un desorbcijas izotermu eksperimentālā noteikšana. Vispār atzitu starptautisku standartu par šīs metodes izmantošanu poru parametru raksturošanai un īpatnējās virsmas noteikšanai (BET metode) ir iztrādājusi IUPAC komisija, kuras regulāros ziņojumos atspoguļojas jaunākie sasniegumi adsorbcijas teorijā un progress mācībā par cietu ķermeņu poru struktūru. Habilitācijas darba metodoloģiskā pieeja balstās uz šīm rekomendācijām.
Anotācija angļu valodā Properties of dispersed systems are essentially determined by the values of the specific surface area and by the pore structure parameters characteristic of the layered solid powders. The problem has been studied for years. Today it becomes important due to the rapid development of the material science and new technologies. As evidence for it serve the increasing number of articles, reviews and monographs, as well as the holding of national and international symposiums, the most important ones among them being the series COPS (Characterisation of Porous Solids) organised by IUPAC. A lot of experimental methods are used to study the porous structure of solids. It is well known that the determination of adsorption and desorption isotherms is the most important and frequently used method. The Commission on Colloid and Surface Chemistry Including Catalysis of International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) has elaborated recommendations for reporting the sorption data with special reference to determination of the surface area and of porosity. The recommendations reflect the recent development of adsorption theory and the progress in studies of porous solids structure. The methodology of the present work was based on these recommendations. The main idea of this research was to resolve certain problems of theory and practical application of highly dispersed systems with layered solid powders. The pore structure characteristics, the specific surface area, and their changes were studied. The studied materials are of great importance for Latvian economics. Ferric hydroxides, oxides and clays are widely found in Latvia as important components of soil where they participate in ion - exchange -adsorption processes. These compounds are significant also in other natural colloidal systems and mixtures. The surface of clay particles is frequently covered with hydroxicompounds of iron. Research of sorption capacity of these materials is an urgent problem for Latvia 4 especially now. It is connected with environmental protection problem and its improvement. In fact, mathematicians have worked on models on assessment of risks caused by outflow of oil (U. Buikis, 1989). The absence of sorption data for Latvian minerals (clays included) makes it difficult to fit the models to the actual situations. The soil remediation in former Soviet army missile bases is also an urgent problem. The knowledge on the surface phenomena occurring in the nature needs elucidation. It is important to investigate the possibilities of introducing the Latvia’s clays into new, non- traditional areas of applications, such as sorbents or flocculates of water treatment, as bleaching material of vegetal or other oils, etc.
Atsauce Ruplis, Augusts. Dzelzs III kristālisko hidroksīdu (oksīdu) un Latvijas mālu sorbcijas īpašības. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 1998. 70 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 14096