Palīgmateriāls bakalaura darba ar projekta daļu grafiskās daļas izstrādei automobiļu transporta specialitātes studentiem: Metodiskie norādījumi
Palīgmateriāls bakalaura darba ar projekta daļu grafiskās daļas izstrādei automobiļu transporta specialitātes studentiem: Metodiskie norādījumi 2012
Gundars Zalcmanis, Gundars Liberts, Aivis Grīslis, Valentīns Biķernieks, Ēriks Vonda, Juris Kreicbergs, Jānis Rudzītis

Metodiskie norādījumi paredzēti kā palīgmateriāls projekta grafiskās daļas izstrādei automobiļu transporta specialitātes profesionālo bakalauru studiju programmas studentiem RTU Transporta un Mašīnzinību fakultātē.


Atslēgas vārdi
Automotive Engineering, Bachelor Thesis with Project, Technical Drawing

Zalcmanis, G., Liberts, G., Grīslis, A., Biķernieks, V., Vonda, Ē., Kreicbergs, J., Rudzītis, J. Palīgmateriāls bakalaura darba ar projekta daļu grafiskās daļas izstrādei automobiļu transporta specialitātes studentiem: Metodiskie norādījumi. Rīga: RTU, 2012. 47 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196