Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Assessment of Sustainability Aspects of the Packaging’s Deposit-Refund System in Latvia

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Assessment of Sustainability Aspects of the Packaging’s Deposit-Refund System in Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Elīna Dāce
Ieva Pakere
Dagnija Blumberga
Atslēgas vārdi Deposit-refund system, Packaging waste, Sustainability, Deposit fee, Beverage drinks
Anotācija The paper presents the results of an analysis of the social, economic and environmental aspects. The results show that the deposit-refund system has a positive influence on the environmental aspects, however the benefits gained have to be balanced with the system’s costs and efficiency, which is hard to reach in Latvia because of small beverage drinks’ consumption. Therefore, solutions have to be found to enhance the existing curbside containers’ system rather than to introduce the deposit-refund system.
Hipersaite: http://scientific-conference2012.rtu.lv/sites/default/files/RTU_Conference_2012.pdf 
Atsauce Dāce, E., Pakere, I., Blumberga, D. Assessment of Sustainability Aspects of the Packaging’s Deposit-Refund System in Latvia. No: Riga Technical University 53rd International Scientific Conference: Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni: Digest, Latvija, Riga, 11.-12. oktobris, 2012. Riga: RTU, 2012, 141.-141.lpp. ISBN 978-9934-10-360-5.
Pilnais teksts
ID 14156