Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Rare Earth Activated Oxyfluoride Glasses and Glass-Ceramics for Scintillation Applications

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Rare Earth Activated Oxyfluoride Glasses and Glass-Ceramics for Scintillation Applications
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori U. Rogulis
E. Elsts
J. Jansons
A. Sarakovskis
G. Doke
Agnese Stunda Zujeva
K. Kundziņš
Atslēgas vārdi Cathodoluminescence, decay times, glass, glassceramics.
Anotācija Oxyfluoride glasses 49SiO2-6Al2O3-24Li2O-20LaF3 activated with Tb, Ce, Eu have been synthesized and studied. After heating at 580C and 750C crystalline phases were obtained. The samples were studied by DTA (Differential thermal analyzer), CL (cathodoluminescence), XRD (X—ray diffraction), SEM (scanning electron microscope), EDS (energy dispersive x-ray spectroscopy) methods. We found out that presence of crystalline phase enhances the CL of Tb activated samples significantly; whereas, the shortest decay time of 0.29 mks has been observed for less intense Ce doped glass sample.
DOI: 10.1109/TNS.2012.2212724
Hipersaite: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6316153 
Atsauce Rogulis, U., Elsts, E., Jansons, J., Sarakovskis, A., Doke, G., Stunda-Zujeva, A., Kundziņš, K. Rare Earth Activated Oxyfluoride Glasses and Glass-Ceramics for Scintillation Applications. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2012, Vol.59, No.5, 2201.-2206.lpp. ISSN 0018-9499. Pieejams: doi:10.1109/TNS.2012.2212724
ID 14220