Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Risk Based Modeling of Interdependencies in Critical Infrastructures through UML

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Risk Based Modeling of Interdependencies in Critical Infrastructures through UML
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Anatolijs Zabašta
Oksana Ņikiforova
Nadežda Kuņicina
Atslēgas vārdi This paper presents a systematic approach for computing metrics and performance indices of interdependent critical infrastructures based on their information content, expert views and risk analysis capabilities. The paper also proposes a risk-based methodology based on generic risks and assurance levels using security properties: availability, confidentiality and integrity. Unified Modeling Language (UML) is proposed in order to define a model for research of critical infrastructures interdependences.
Anotācija This paper presents a systematic approach for computing metrics and performance indices of interdependent critical infrastructures based on their information content, expert views and risk analysis capabilities. The paper also proposes a risk-based methodology based on generic risks and assurance levels using security properties: availability, confidentiality and integrity. Unified Modeling Language (UML) is proposed in order to define a model for research of critical infrastructures interdependences.
Hipersaite: http://scientific-conference2012.rtu.lv/sites/default/files/RTU_Conference_2012.pdf 
Atsauce Zabašta, A., Ņikiforova, O., Kuņicina, N. A Risk Based Modeling of Interdependencies in Critical Infrastructures through UML. No: Riga Technical University 53rd International Scientific Conference: Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni: Digest, Latvija, Riga, 11.-12. oktobris, 2012. Riga : Riga Technical University, 2012, 132.-132.lpp. ISBN 978-9934-10-360-5.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 14223