Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Оценка мероприятий по снижению национальных эмиссий в энергетике до 2010 года

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Оценка мероприятий по снижению национальных эмиссий в энергетике до 2010 года
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Mitigation Options for Reduction of Emissions from Energy Sector till 2010
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Edvīns Vanzovičs
Jānis Reķis
Atslēgas vārdi energy sector reduce emissions
Anotācija В исследовании рассмотрены ситуации в энергетическом секторе, принимая во внимание критерии, которые определены законодательными актами защиты воздуха. В работе оценены эмиссии SO2, NOx и ЛОС в энергетическом секторе. Для этого используется оптимизационная модель энергетики и среды MARKAL, моделирующая энергетическую систему Латвии.
Anotācija angļu valodā This paper considers the research of the situation in the energy sector, taking into account the criteria defined by the legislative acts of the air protection. The paper estimated emissions SO2, NOx and LOS in the energy sector. It uses an optimization model of energy and environment MARKAL, simulates the energy system of Latvia.
Atsauce Vanzovičs, E., Reķis, J. Оценка мероприятий по снижению национальных эмиссий в энергетике до 2010 года. No: Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga, Lietuva, Kaunas, 22.-23. aprīlis, 2004. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2004, 38.-44.lpp. ISBN 9986-858-23-2.
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 14260