Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Sagaidāmo emisiju prognoze un to samazināšanas izdevumi Latvijas enerģētikā

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Sagaidāmo emisiju prognoze un to samazināšanas izdevumi Latvijas enerģētikā
Nosaukums angļu valodā Forecast of the Expected Emissions and the Cost of Their Decrease in Power Engineering of Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Edvīns Vanzovičs
Jānis Reķis
Atslēgas vārdi costs emissions
Anotācija Latvijā kopš 1990.gada enerģijas patēriņa līmenis ievērojami samazinājās. Pašlaik tas stabilizējas, un pēdējos pāris gados tam ir tendence pat pieaugt. Līdzīgi ir ar emisiju daudzumu, tāpēc aktuāla problēma gan globālā, gan arī lokālā mērogā ir enerģētikas turpmākā attīstība un ar to saistītā vides kvalitātes saglabāšanas prasību ievērošana, kā arī vidi piesārņojošo emisiju ierobežošana un samazināšana.
Anotācija angļu valodā Latvian since 1990, energy consumption has decreased significantly. Currently, more stable, and in the last few years, it has a tendency to grow. Similarly, emissions, so the actual problem at both the global and the local scale is a further development of the energy and the associated environmental quality conservation, compliance and environmental pollutant emissions limitation and reduction.
Atsauce Vanzovičs, E., Reķis, J. Sagaidāmo emisiju prognoze un to samazināšanas izdevumi Latvijas enerģētikā. No: Starptautiskā zinātniskā konference "Modernas tehnoloģijas enerģijas ieguvei un efektīvai izmantošanai": rakstu krājums, Latvija, Jelgava, 28.-29. jūnijs, 2004. Jelgava: LLU, 2004, 21.-26.lpp.
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 14262