Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Адаптация модели МАРКАЛ при прогнозировании развития энергетики Латвии

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Адаптация модели МАРКАЛ при прогнозировании развития энергетики Латвии
Nosaukums angļu valodā Adapting the Model in Predicting the Marcal Energy Development in Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Edvīns Vanzovičs
Anatolijs Mahņitko
Jānis Reķis
Atslēgas vārdi energy development adapting model
Anotācija Стандартная программа МАРКАЛ – это восходящий инструмент моделирования, в котором применяются технологии линейного программирования. Он определяет оптимальное соотношение видов энергии и технологий с целью удовлетворения внешне определяемого спроса на энергетические услуги, такие как электрическое освещение, отопление, охлаждение, транспортировка пассажиров или грузов, промышленная энергия.
Anotācija angļu valodā MARKAL standard program - a rising modeling tool that uses linear programming technology. It determines the optimal ratio of energy and technologies in order to meet externally defined demand for energy services, such as electricity, heating, cooling, transporting passengers or goods, industrial energy.
Atsauce Vanzovičs, E., Mahņitko, A., Reķis, J. Адаптация модели МАРКАЛ при прогнозировании развития энергетики Латвии. No: Моделирование: теория, методы и средства: материалы II Международной научно-практической конференции, Krievija, Новочеркасск, 5.-5. aprīlis, 2002. Новочеркасск: Южно-Российский Государственный Технический университет, 2002, 12.-20.lpp. ISBN 5-94633-013-6.
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 14268