Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Моделирование возможных сценариев развития энергетического рынка между странами Севера и Балтии

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Моделирование возможных сценариев развития энергетического рынка между странами Севера и Балтии
Nosaukums angļu valodā Modeling of Possible Scenarios for the Energy Market between the Countries of the North and Baltic
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Edvīns Vanzovičs
Anatolijs Mahņitko
L. Alm
Jānis Reķis
Atslēgas vārdi Modeling energy market
Anotācija Разработка сценариев и моделей развития необходима для принятия оптимальных решений. При этом основное противоречие, с которым сталкиваются в реальности, – это противоречие между аналитическим характером исследований и синтетическим характером принимаемых стратегических управленческих решений.
Anotācija angļu valodā Development of scenarios and models of development is needed to make better decisions. In this case, the basic contradiction faced in reality - is a contradiction between the analytical nature of the research and the synthetic character to make strategic management decisions.
Atsauce Vanzovičs, E., Mahņitko, A., Alm, L., Reķis, J. Моделирование возможных сценариев развития энергетического рынка между странами Севера и Балтии. Енергетика: економiка, технологiϊ, екологiя, 2001, N 4, 28.-33.lpp.
ID 14270