Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ādu bizness pussprādzis

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ādu bizness pussprādzis
Nosaukums angļu valodā Leather Business is Croaking
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Imants Vīksne
Ilze Gudro
Atslēgas vārdi Leather, possibilities of raw hide using
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes doktorante Ilze Gudro veic pētījumu promocijas darbam par ādas resursu izmantošanu Latvijas tautsaimniecībā. Situāciju nozarē viņa raksturo pesimistiski: „Latvija pašlaik ir atteikusies no ādu apstrādes, kas bija populāra pirmās Latvijas brīvvalsts laikā. Toreiz Latvija, pārdodama ādas ārzemēs guvusi milzīgu peļņu, bet mūsdienās lapsu, jenotu, govju, kazu, aitu ādas tiek apraktas zemē vai sadedzinātas.”
Anotācija angļu valodā Phd. student Ilze Gudro from Riga Technical University is caring out research in doctoral work about leather resource use in Latvian economy. Situation in this sector student characterizes very pessimistic: “Latvia now is abandoned from leather processing what was popular in the first period of Latvian independence. At that time sailable skin abroad made huge profit, but nowadays foxes, raccoons, cows, goats, sheep skins is burned or buried in the ground. ”
Hipersaite: http://articleid.news.lv/4412131 
Atsauce Vīksne, I., Gudro, I. Ādu bizness pussprādzis. Latvijas Neatkarīgā Avīze, 2012, Nr.291, 1.-1.lpp. ISSN 1407-3463.
ID 14377