Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Biobased Natural Fiber Reinforced Green Composites

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Biobased Natural Fiber Reinforced Green Composites
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Ance Ziemele
Aleksandra Voronova
Anda Dzene
Velta Tupureina
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Atsauce Ziemele, A., Voronova, A., Dzene, A., Tupureina, V. Biobased Natural Fiber Reinforced Green Composites. No: Abstracts of the Riga Technical University 53rd International Scientific Conference: Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni: Section: Material Science and Applied Chemistry, Latvija, Rīga, 11.-12. oktobris, 2012. Riga: RTU, 2012, 17.-17.lpp. ISBN 978-9934-10-357-5.
Pilnais teksts
ID 14514