Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Titāna dioksīda nanocauruļu kvantu ķīmijas modelēšana fotokatalītiskajai ūdeņraža ieguvei

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Titāna dioksīda nanocauruļu kvantu ķīmijas modelēšana fotokatalītiskajai ūdeņraža ieguvei
Nosaukums angļu valodā Quantum Chemical Simulations of TiO2 Nanotubes for Photocatalytic Hydrogen Generation
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Oļegs Lisovskis
Sergejs Piskunovs
Jurijs Žukovskis
Jurijs Ozoliņš
Atslēgas vārdi TiO2 nanotubes, photocatalytic hydrogen, chemical simulations
Anotācija TiO2 ir viens no perspektīvākajiem fotokatalizatoriem ūdens šķelšanas nolūkiem. Salīdzinot ar tilpuma fāzes katalizatoriem, TiO2 nanocaurulēm piemīt lielāks virsmas laukums un, secīgi, labāka adsorbcijas kapacitāte un augstāka fotokatalītiskā aktivitāte.
Anotācija angļu valodā TiO2 samples are one of the most attractive photocatalysts proposed for water-splitting applications. When comparing with conventional catalysts, titania nanotubes (NTs) possess larger surface area and, thus, have better adsorption capacity and higher photocatalytic activity.
Atsauce Lisovskis, O., Piskunovs, S., Žukovskis, J., Ozoliņš, J. Titāna dioksīda nanocauruļu kvantu ķīmijas modelēšana fotokatalītiskajai ūdeņraža ieguvei. No: LU Cietvielu fizikas institūta 28. zinātniskās konferences tēzes, Latvija, Rīga, 8.-10. februāris, 2012. Rīga: LU Cietvielu fizikas institūts, 2012, 7.-7.lpp.
Pilnais teksts
ID 14567