Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Hidroksilapatīta sintēzes parametru izvērtējums palielinātā reakcijas tilpumā

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Hidroksilapatīta sintēzes parametru izvērtējums palielinātā reakcijas tilpumā
Nosaukums angļu valodā Study of Hydroxyapatite Synthesis Parameters Using Increased Reaction Volume
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Marina Putniņa
Liene Plūduma
Imants Kreicbergs
Atslēgas vārdi hydroxyapatite, synthesis parameters, increased reaction volume
Anotācija Mūsdienās kalcija hidroksilapatīts (HAp) ir plaši pielietojams biomateriāls, pateicoties tā izcilai biosaderībai, bioaktivitātei un osteokonduktīvajām īpašībām. Darba mērķis – sintezēt tīru hidroksilapatīta fāzi laboratorijas reaktorā, palielinot ne tikai izejvielu daudzumu, bet arī reakcijas tilpumu un izpētīt tehnoloģisko parametru ietekmi uz produktu.
Anotācija angļu valodā The influence of calcium hydroxyapatite large scale synthesis parameters on the composition of the end product was investigated in this work
Atsauce Sokolova, M., Plūduma, L., Kreicbergs, I. Hidroksilapatīta sintēzes parametru izvērtējums palielinātā reakcijas tilpumā. No: 52. RTU Studentu znātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 28.-29. aprīlis, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 160.-160.lpp. ISBN 978-9934-10-260-8.
Pilnais teksts
ID 14602