Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Aрмированиe березовой фанеры волокнами конопли

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Aрмированиe березовой фанеры волокнами конопли
Nosaukums angļu valodā Reinforcing Birch Plywood with Hemp Fibres
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Gints Upītis
Jānis Dolacis
Atslēgas vārdi Plywood, plywood composite, hemp, phenol-formaldehyde resin, polyvinyl acetate glue
Anotācija В статье отражены поиски решения задачи увеличения прочности клееной фанеры, армированной волокнами конопли. Показана принципиальная возможность получения нового экологичного материала с повышенными прочностными характеристиками.
Anotācija angļu valodā The present paper describessearches for solving the problems of enhancing the strength of plywood, reinforced with hemp fibre textile. A radical possibility of obtaining a new environmentally friendly material with high strength characteristics.
Atsauce Upītis, G., Dolacis, J. Aрмированиe березовой фанеры волокнами конопли. No: Актуальные проблемы и перспективы развития лесопромышленного комплекса: материалы международной научно-технической конференции, посвященной 50-летию кафедры механической технологии древесины ФГБОУ ВПО КГТУ, Krievija, Кострома, 9.-12. oktobris, 2012. Кострома: Костромской государственный технологический университет, 2012, 128.-130.lpp. ISBN 978-5-8285-0623-1.
ID 14633