Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Leaching of Contamination from Stabilization/Solidification Remediated Soils of Different Texture

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Leaching of Contamination from Stabilization/Solidification Remediated Soils of Different Texture
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.5. Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes
Autori Juris Burlakovs
Raimonds Kasparinskis
Maris Klavins
Atslēgas vārdi stabilization/solidification, heavy metals, remediation, soil texture, leaching tests
Anotācija Development of soil and groundwater remediation technologies is a matter of great importance to eliminate historically and currently contaminated sites. Stabilization/solidification (S/S) refers to binding of waste contaminants to a more chemically stable form and thus diminishing leaching of contamination. It can be performed using cement with or without additives in order to stabilize and solidify soil with the contamination in matrix. A series of experiments were done to determine leaching properties of spiked soils of different texture bound with cement. Results of experiments showed, that soil texture (content of sand, silt and clay particles) affects the leaching of heavy metals from stabilized soils.
DOI: 10.2478/v10145-012-0011-0
Atsauce Burlakovs, J., Kasparinskis, R., Klavins, M. Leaching of Contamination from Stabilization/Solidification Remediated Soils of Different Texture. Environmental and Climate Technologies. Nr.9, 2012, 12.-16.lpp. ISSN 1691-5208. e-ISSN 2255-8845. Pieejams: doi:10.2478/v10145-012-0011-0
Pilnais teksts Pilnais teksts
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 14635