Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Decision Making Method for Therapy Selection

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Decision Making Method for Therapy Selection
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Elīza Prancāne
Ieva Markoviča
Zigurds Markovičs
Atslēgas vārdi Production laws, Decision support system
Anotācija In this paper is described development of an expert system for decision making in medicine. System is designed for determination of drug groups and its combination in arterial hypertension (AH) treatment process. Most attention is devoted to the representation of knowledge and formalizing those in the knowledge base. First of all the knowledge was represented using decision trees and then formalized by production laws. The developed knowledge base has an implementation in a computer system.
Hipersaite: http://scientific-conference2012.rtu.lv/sites/default/files/pdf/RTU_Conference_2012.pdf 
Atsauce Prancāne, E., Markoviča, I., Markovičs, Z. Decision Making Method for Therapy Selection. No: Riga Technical University 53rd International Scientific Conference: Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni: Digest, Latvija, Rīga, 11.-12. oktobris, 2012. Riga: RTU, 2012, 26.-26.lpp. ISBN 978-9934-10-360-5.
Pilnais teksts
ID 14829