In memoriam : Aleksi Anteinu pieminot (1915.g. 18.10. - 2002.g. 21.10.)
2003
Jānis Ozoliņš

-


Atslēgas vārdi
-

Ozoliņš, J. In memoriam : Aleksi Anteinu pieminot (1915.g. 18.10. - 2002.g. 21.10.). Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.3, 2003, 127.-128.lpp. ISSN 1407-9291.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196