Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Synthesis and Physical Properties of Red Luminescent Glass Forming Pyranylidene and Isophorene Fragment Containing Derivatives

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Synthesis and Physical Properties of Red Luminescent Glass Forming Pyranylidene and Isophorene Fragment Containing Derivatives
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Organic Light Emitting Devices
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Elmārs Zariņš
Aivars Vembris
Valdis Kokars
Inta Muzikante
Atslēgas vārdi OLED,
Anotācija Finally in chapter 8 are described the synthesis and physical properties of pyranylidene and isophorene fragments containing donor-π-acceptor type chromphores which have the ability to emit light in the visible part of the spectrum. The chapter presents a very comprehensive study of many organic structures and discusses their potential applications in the fabrication of OLEDs.
DOI: 10.5772/53462
Hipersaite: http://www.intechopen.com/books/organic-light-emitting-devices 
Atsauce Zariņš, E., Vembris, A., Kokars, V., Muzikante, I. Synthesis and Physical Properties of Red Luminescent Glass Forming Pyranylidene and Isophorene Fragment Containing Derivatives. No: Organic Light Emitting Devices. J.Singh red. Rijeka: INTECH, 2012. 197.-232.lpp. ISBN 978-953-51-0850-4. Pieejams: doi:10.5772/53462
ID 15008