Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Inženieris Gustavs Ādolfs Agte un viņa dzimta

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Inženieris Gustavs Ādolfs Agte un viņa dzimta
Nosaukums angļu valodā The Engineer Gustav Adolph Agthe and His Family
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Alīda Zigmunde
Atslēgas vārdi Alumni of the Riga Polytechnic, the engineers of Riga, family Agthe
Anotācija Rīgas pilsētas inženieris G. Ā. Agte (1850 - 1906) bija Rīgas Doma ērģelnieka Johana Kristofa Agtes vecākais dēls un viens no pazīstamākajiem Rīgas Politehnikuma Inženieru nodaļas absolventiem, kurš savas inženiera zināšanas pēc augstskolas beigšanas dažus gadus pielietoja praksē Šveicē, bet sākot ar 1879. gadu savu dzīvi un darbu veltīja Rīgas attīstībai un komunālās saimniecības modernizācijai.20 gadus viņš bija Rīgas pilsētas galvenais inženieris, kurš aiz sevis atstāja vairākas būves – lielos spīķerus Daugavmalā, pontonu tiltu pār Daugavu, kājinieku tiltiņu pār pilsētas kanālu pie Bastejkalna. Viņa darbības laikā tika domāts par kanalizācijas ierīkošanu, 1882. gadā sāka darboties zirgu tramvajs.1899. gadā viņš kļuva par Rīgas tramvaju direktoru un Rīgas Būvbiedrības priekšsēdētāju. 1901. gadā Rīgā sāka kursēt pirmais elektriskais tramvajs un tas ir arī G. Ā. Agtes nopelns. Inženiera Agtes vārds saistāms arī ar Mežaparka apbūvi un attīstību. Pēc G. Ā. Agtes nāves Rīgas Būvbiedrību vadīja viņa brāļa dēls Oskars Heinrihs Agte. Latvijā un Eiropā darbojušies un ir pazīstami arī vairāki citi šīs dzimtas pārstāvji.
Anotācija angļu valodā G. A. Agthe(1850 - 1906) was the oldest son of the organist of the Riga Cathedral Johann Christoph Agthe and became one of the best known alumni of the Riga Polytechnic. Some years after he finished his studies as an engineer he put his knowledge into practice in Switzerland. Since 1879 he wowed his life to develop of the city of Riga and to modernise its communal economy. For 20 years he was the leading engineer of the town. Some of his masterpieces were the pontoon bridge crossing the Daugava, the big staple houses near the Daugava and a bridge over the canal near the bastions mountain (Basteiberg). While he was in office he started to be interested in the sewage system of the town. In 1882 a horse drawn tramway was put into function. In 1899 he became the director of the Riga tramway system an of the Riga construction company. In 1901 in Riga the electric tramway began to work and this is one of his merits. G. A. Agthe was also involved in the development of the construction site of Kaiserwald /Mezapark/ . After his death the Riga construction company was directed by his brothers son Heinrich Oskar Agthe. Other members of G.A. Agthes family have worked in Latvia and in other European Countries.
Atsauce Zigmunde, A. Inženieris Gustavs Ādolfs Agte un viņa dzimta. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.11, 2007, 26.-30.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts
ID 15011