Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Effect of pH on Polymorph Formation of the Pharmaceutically Active Compound Tianeptine

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Effect of pH on Polymorph Formation of the Pharmaceutically Active Compound Tianeptine
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Liāna Orola
M.V. Veidis
I. Sarcevica
A. Actiņš
Sergejs Beļakovs
A. Platonenko
Atslēgas vārdi Tianeptine; Polymorph; Crystallization; pH; Crystal structure; X-ray diffractometry
Anotācija The anti-depressant pharmaceutical tianeptine has been investigated to determine the dynamics of polymorph formation under various pH conditions. By varying the pH two crystalline polymorphs were isolated. The molecular and crystal structures have been determined to identify the two polymorphs. One polymorph is an amino carboxylic acid and the other polymorph is a zwitterion. In the solid state the tianeptine moieties are bonded through hydrogen bonds. The zwitterion was found to be less stable and transformed to the acid form. During this investigation an amorphous form was identified.
DOI: 10.1016/j.ijpharm.2012.04.061
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517312004073 
Atsauce Orola, L., Veidis, M., Sarcevica, I., Actiņš, A., Beļakovs, S., Platonenko, A. The Effect of pH on Polymorph Formation of the Pharmaceutically Active Compound Tianeptine. International Journal of Pharmaceutics, 2012, Vol.432, Iss.1–2, 50.-56.lpp. ISSN 0378-5173. Pieejams: doi:10.1016/j.ijpharm.2012.04.061
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 15146