Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Rīgas Tehniskās universitātes pieredze industriālā robota lietojumam apmācībā un zinātnē

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Rīgas Tehniskās universitātes pieredze industriālā robota lietojumam apmācībā un zinātnē
Nosaukums angļu valodā The Experience of Riga Technical University in the Industrial Robot Application in Training and Research
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Ivars Karpičs
Zigurds Markovičs
Atslēgas vārdi industrial robot, robot control, training process
Anotācija Šajā rakstā ir apskatīta Rīgas Tehniskās universitātes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes pieredze un rezultāti industriālā robota lietojumos mācību procesā un zinātniskajos pētījumos. Raksts ir veidots kā sasniegto rezultātu atskats. Sniegta informācija par mācību priekšmetu izveidi un to tematiku. Apskatītas pedagoģiskas metodikas, kā tiek organizēta industriālo vadības sistēmu un robotu apmācība. Rezultāti zinātniskajos pētījumos balstās uz akadēmiskā personāla izstrādātajiem lietojumiem un bakalauru un maģistratūras studentu veidotajiem gala darbiem. Aktuālajiem rezultātiem, kas tiek pilnveidoti un attīstīti, ir dots to teorētiskais pamatojums un tehniskās realizācijas apraksts. Raksta noslēgumā ir izvirzīti turpmākie mērķi un uzdevumi, kurus jārealizē lai sasniegtu augstākus rezultātus gan pedagoģijā, gan zinātnē.
Anotācija angļu valodā This article provides a survey, which describes the knowledge of the Faculty of Computer Science and Information Technology (Riga Technical University) in the field of industrial robotics. The article is structured as follows: first, the training process is introduced and then research is provided. To describe the teaching methods, an overview of the given study courses is given. All study courses include mainly the practical assignments and exercises. Each student obtains basic skills, which can be used to model industrial robot station and program it for a particular industrial task (welding, painting, palletizing and other tasks performed in manufacturing). Research results are based on the applications developed by the academic staff, undergraduate and graduate students. In their theses, students develop industrial robot control algorithms for tasks, which require intelligence. For example, a robot station, which plays checkers with a person, has recently been developed and become widely popular. At the end of the article, goals and directions for further research are pointed out.
Atsauce Karpičs, I., Markovičs, Z. Rīgas Tehniskās universitātes pieredze industriālā robota lietojumam apmācībā un zinātnē. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.13, 2012, 22.-27.lpp. ISSN 2255-9108. e-ISSN 2255-9116.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 15273