Latvijas juras Papiles svītas mālainie nogulumi un to minerālais sastāvs
2012
Daiga Pipira, Jānis Karušs, Juris Kostjukovs

Pētījuma mērķis ir raksturot minerālo un granulometrisko sastāvu juras perioda Papiles svītas mālainajos nogulumos. Veikta nogulumu paraugu XRD analīze un smektīta satura novērtēšana tajos. Noskaidrots, ka pētīto ģeoloģisko griezumu apakšējā daļā ir paaugstināts smektīta saturs un konstatēts arī hlorīts, bet virzienā uz augšu šos minerālus nomaina aizvien lielāks daudzums kaolinīta. Secināts, ka Papiles svītas pelēko mālaino nogulumu minerālais sastāvs saistīts ar pagulošo smektītiem bagāto triasa slāņkopu.


Atslēgas vārdi
mesozoic era, XRD, clay minerals, smectite, grain-size composition

Pipira, D., Karušs, J., Kostjukovs, J. Latvijas juras Papiles svītas mālainie nogulumi un to minerālais sastāvs. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.26, 2012, 28.-36.lpp. ISSN 1407-7329. e-ISSN 2255-8713.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196