Augsttemperatūras poru keramika no jaukta sastāva izejvielu maisījumiem
2012
Gaida Maruta Sedmale, Inga Kuzņecova, Uldis-Jānis Sedmalis

Augsttemperatūras poru keramikas veidošanās no jaukta sastāva pulvera maisījumiem - sintētiskām izejvielām un izmantojot karbonātus saturošas minerālās izejvielas - dolomītu, kaļķakmeni un illītu mālu, kā arī kvarca smiltīm ir realizēta temperatūru intervālā 1300 - 13400C. Šajā temperatūru intervālā veidojas porains keramikas materiāls, ar pietiekami lielu gāzveida fāzes (poru) un stiklveida fāzes klātieni, kuras daudzums pieaug, palielinoties saķepināšanas temperatūrai. Parādīts, ka dominējošās ir divu veidu makroporas ar izmēru no 0,1 līdz 10μm un poras ar diametru robežās no 10 līdz 1000 μm. Savukārt kristālisko fāzi veido augsttemperatūras magnija špinelis (MgAl2O4) un kvarcs (SiO2).


Atslēgas vārdi
mineral resources, ceramics, properties of pores

Sedmale, G., Kuzņecova, I., Sedmalis, U. Augsttemperatūras poru keramika no jaukta sastāva izejvielu maisījumiem. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.26, 2012, 55.-59.lpp. ISSN 1407-7353. e-ISSN 2255-8713.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196