Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Thin Coatings on the Raw Cotton Textile Deposited by the Sol-Gel Method

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Thin Coatings on the Raw Cotton Textile Deposited by the Sol-Gel Method
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Svetlana Vihodceva
Silvija Kukle
Atslēgas vārdi raw cotton textile, sol-gel method, zinc oxide, thincoating finishing.
Anotācija In this research, pure raw cotton textile has been modified by the sol-gel method to implement zinc oxide coating on the fabric surface. Scanning electron microscopy (SEM) has been used to examine the nature of the surface modification after application of coating. Curing is an important step in the sol-gel coating process. Therefore, the present paper examines the application of different curing temperatures to the preparation of textile samples, as well as evaluates their suitability for the samples made of raw cotton textile.
Atsauce Vihodceva, S., Kukle, S. Thin Coatings on the Raw Cotton Textile Deposited by the Sol-Gel Method. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.7, 2012, 69.-73.lpp. ISSN 1691-3132. e-ISSN 2255-8888.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 15435