Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Steam Explosion as the Pretreatment Method of Lignocellulosic Biomass

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Steam Explosion as the Pretreatment Method of Lignocellulosic Biomass
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Anna Šutka
Silvija Kukle
Jānis Grāvītis
Atslēgas vārdi steam explosion, lignocellulosic, biomass, hemp, flax, lignin.
Anotācija The aim of this article is to estimate the influence of steam explosion auto-hydrolysis (SEA) on hemp fibres, shives, and flax shive microstructure, and the influence of steam explosion process temperature, time and pressure on the disintegration level of lignocellulosic biomass. The acquired results are discussed and interpreted by the Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscope (SEM). These treatments have been performed to make fibres that are useful for further nanotechnological processes
Atsauce Šutka, A., Kukle, S., Gravitis, J. Steam Explosion as the Pretreatment Method of Lignocellulosic Biomass. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.7, 2012, 80.-83.lpp. ISSN 1691-3132. e-ISSN 2255-8888.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 15437