Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Termoregulatīvs apakšģērbs bērniem

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Termoregulatīvs apakšģērbs bērniem
Nosaukums angļu valodā Thermal Underwear for Children
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ilze Baltiņa
Juris Blūms
Liene Tiļļa
Atslēgas vārdi Thermoregulative underware, children's underware,vapour permeability, microclimate
Anotācija Laika pavadīšanai laukā un aukstumā ir jāizvēlas laika apstākļiem piemērotu apģērbu, lai nodrošinātu sev optimālu komforta sajūtu. Termoregulatīvo apģērbu piedāvājums ir dažāds - atkarībā no patērētāja vēlmēm un vajadzībām. Pētījumā veikts pieauguša cilvēka un bērna fizioloģijas un termoregulācijas salīdzinājums, kā arī paskaidrota nepieciešamība izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu termoregulatīvu apģērbu, kas sekmē labu termoregulāciju. Izstrādāti bērnu termoregulatīvie apakšģērbi. To termoregulācijas parametri salīdzināti ar tradicionāli lietotiem sildošiem bērnu apakšērbiem. Secināts, ka funkcionālu tekstildrānu pielietošana bērnu apakšģērbu izgatavošanā ir lietderīga.
Anotācija angļu valodā Thermoregulative clothes are those ones which keep heat сlose to the human body at cold weather and guarantee good thermal comfort at room temperature. At the international market there can be found such kinds of garments more and more frequently. Most of all thermoregulatory underwear clothes are produced for adults and for children’s elder than 7 years. In Latvian and internet markets it is practically impossible to find such underwear for babies and younger children. Therefore raises question about necessary of thermoregulatory underwear for them. There are adults and children’s physiology and thermoregulation compared, as well as explained necessity to choose the weather appropriate thermo-regulative clothing, which supports a successful function of thermoregulation. There are developed children underwear models, described choice of model and fabrics. At the conclusion are described trials with developed sets and other underwear’s (made from different textiles) to check the used fabrics for heat resistance and vapour permeability, and to set the changes of the child’s body temperature and perspiration wearing underwear made of different textile during the physical activities. In the experiments one boy and one girl who are 5 and 7 years old took part. There are processed and analysed acquired data which let to evaluate necessity and advisability of usage of functional textiles at children’s underwear. During physical activities children sweating process started later and it was not kept on the skin, but passed through thermoregulatory underwear. Permeability and drying processes were quicker than in the case of cotton and merino wool underwear. At the same time heat resistance is only little lower than in the case of merino wool.
Atsauce Baltiņa, I., Blūms, J., Tiļļa, L. Termoregulatīvs apakšģērbs bērniem. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.7, 2012, 90.-96.lpp. ISSN 1691-3132. e-ISSN 2255-8888.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 15441