Netradicionāli koksnes kompozītu konstrukciju elementi un to aprēķinu metodikas
2013
Jānis Šliseris

Aizstāvēšana
12.04.2013. 14:15, Būvniecības fakultāte, Āzenes iela 16, sēžu zālē

Zinātniskais vadītājs
Kārlis Rocēns

Recenzenti
Ivars Knēts, Juris Jansons, Jüri Majak

Darbs sadalīts 6 nodaļās. Pirmajā nodaļā dots literatūras apskats, izvirzītie darba mērķi un atrisināmie uzdevumi. Otrajā nodaļā analizētas mitruma izraisītās deformācijas nesimetriskas struktūras saplāksnī, noteikti racionāli to izgatavošanas svarīgākie tehnoloģiskie parametri. Trešajā nodaļā izstrādāta optimizācijas metodika ribota saplākšņa kompozītmateriālam ar vertikālām, plakanām ribām, un veikta trīs laidumu plātnes ģeometrisko parametru optimizācija. Ceturtajā nodaļā aprakstītas izstrādātās metodikas mainīga stinguma plātņu stingumu un ārējo lobskaidu orientācijas leņķu optimizācijai, tipiskākajiem gadījumiem veikta optimizācija. Piektajā nodaļā aprakstīta izstrādātā aprēķina metodika racionāla ribojuma noteikšanai un doti daži piemēri. Sestajā nodaļā veikta konstrukcijas optimizācija tipiskākajiem gadījumiem būvniecībā un mašīnbūvē, kā arī veikta svarīgāko aprēķinu rezultātu eksperimentāla validācija.


Atslēgas vārdi
Saplākšņa kompozītmateriāli, nebalansēts kopozīts, Diskrēti mainīgs stingums, topoloģijas optimizācija, šķiedru orientācijas optimizācija

Šliseris, Jānis. Netradicionāli koksnes kompozītu konstrukciju elementi un to aprēķinu metodikas. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 165 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196