Viļņa garuma filtru analīze un realizācija šķiedru optikas pārraides sistēmās
2013
Oskars Ozoliņš

Aizstāvēšana
23.05.2013. 16:30, Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, Āzenes iela 12, 210 auditorija

Zinātniskais vadītājs
Ģirts Ivanovs

Recenzenti
Guntars Balodis, Jānis Spīgulis, Juris Zvirgzds

Ņemot vērā strauju kopējo patērētāju datu apjoma pieaugumu, kas pēc Cisco pētījumu prognozēm pieaugs par 32% katru gadu un 2016. gadā sasniegs 82 560 PB mēnesī [27], nepieciešams meklēt jaunus risinājumus optisko sakaru sistēmu parametru uzlabošanai. Pasaulē novērojama tendence, ka no 10 Gbit/s datu pārraides ātruma vienā kanālā WDM sistēmā notiek pakāpeniska pāreja uz 40 Gbit/s un 100 Gbit/s datu pārraides ātruma vienā kanālā [47]. Sakarā ar straujo optisko sakaru sistēmu attīstību nepieciešams noskaidrot ekspluatācijā lietoto viļņa garuma filtru pielietojumu ierobežojumus, kā arī meklēt efektīvākus risinājumus, lai viļņgarumdales blīvēšanas sistēmas padarītu elastīgākas. Promocijas darbs veltīts esošo viļņa garuma filtru izpētei un parametru analīzei viļņgarumdales blīvēšanas sistēmās, kā arī jauna veida viļņa garuma filtru iespēju un ierobežojumu novērtējumam pilnīgi optiskās sakaru sistēmās. Rezultātā promocijas darbā ir apkopots pabeigts pētījumu posms, kurā viļņa garuma filtru pielietošanas iespējas novērtētas gan pašreizējās, gan nākotnes optisko šķiedru sakaru sistēmās.


Atslēgas vārdi
Wavelength Filters, Fiber Optic Transmission Systems, all-optical communication systems, wavelength division multiplexing,

Ozoliņš, Oskars. Viļņa garuma filtru analīze un realizācija šķiedru optikas pārraides sistēmās. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 143 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196