Ūdens elektroķīmiskā dezinfekcija, izmantojot titāna oksīda keramikas elektrodus
2013
Madars Reimanis

Aizstāvēšana
30.04.2013. 15:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Āzenes ielā 14/24, 272. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Jurijs Ozoliņš

Recenzenti
Svetlana Čornaja, Valdis Kaļķis, Olga Mutere

Promocijas darbā, izmantojot vakuumā augstā temperatūrā aktivētus titāna oksīda keramikas elektrodus, izstrādāta efektīva bezreaģentu ūdens elektroķīmiskā dezinfekcijas metode, kas ir pielietojama lokālajām ūdens ņemšanas vietām, ārkārtas situācijās, un ūdens sagatavošanai speciālām vajadzībām. Ūdens elektrolīzes procesā, var veidoties pietiekams daudzums aktīvā hlora, lai ūdenī 15 minūšu laikā nodrošinātu pilnīgu galveno ūdens mikrobioloģiskā piesārņojuma indikatororganismu inaktivēšanu. Tai pašā laikā elektrolizētam hlorīda jonus saturošam ūdenim piemīt paliekošs dezinficējošs efekts, kas saglabājas vairākas dienas. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, izveidots ūdens elektrolīzes procesu aprakstošs matemātiskais modelis un izstrādāta nepārtrauktas darbības ūdens dezinfekcijas iekārtas principiālā shēma. Literatūras apskatā apkopota un izvērtēta informācija par ūdens apstrādes metodēm laika periodā no 1958. līdz 2011. gadam. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 124 lpp. Darbs satur 75 attēlus, 13 tabulas, 6 pielikumus, un tajā izmantoti 135 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
Titanium oxide ceramics ∙ Water electrolysis ∙ Water disinfection

Reimanis, Madars. Ūdens elektroķīmiskā dezinfekcija, izmantojot titāna oksīda keramikas elektrodus. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 124 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196