Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Fiberconcrete Structural Elements with Oriented Fibers Structure

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Fiberconcrete Structural Elements with Oriented Fibers Structure
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Andrejs Krasņikovs
Videvuds-Ārijs Lapsa
Vitālijs Zaharevskis
Vitālijs Lūsis
Jevgeņijs Zaļeskis
Atslēgas vārdi steel fiber, concrete, fiber orientation, orientation function
Anotācija During last few years steel fiber reinforced concrete has been used for tunnel linings, industrial floor slabs, piles and the field of its applications is continuously expanding. Commercially produced 0.6 to 6 cm long, with various types of geometrical and crossection’s forms steel fibers are widely used nowadays as a concrete disperse reinforcement. Although there is no question about the contribution of fibers to enhance concrete post cracking tensile load bearing capacity, the question of how to reduce experimental results scatter is still very important.
Hipersaite: http://scientific-conference2012.rtu.lv/sites/default/files/RTU_Conference_2012.pdf 
Atsauce Krasņikovs, A., Lapsa, V., Zaharevskis, V., Lūsis, V., Zaļeskis, J. Fiberconcrete Structural Elements with Oriented Fibers Structure. No: Riga Technical University 53rd International Scientfic Conference: Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni: Digest, Latvija, Rīga, 11.-12. oktobris, 2012. Riga: RTU, 2012, 381.-381.lpp. ISBN 9789934103605.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 16047