Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Tirgzinības pētījums jūras kravu pārvadājumos

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Tirgzinības pētījums jūras kravu pārvadājumos
Nosaukums angļu valodā Marketing Research of Cargo Transportation by Sea
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Tatjana Survilo
Atslēgas vārdi Tirgzinības, osta, krava
Anotācija -
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Survilo, T. Tirgzinības pētījums jūras kravu pārvadājumos. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Nr.2, 2001, 95.-103.lpp. ISSN 1407-7337.
Pilnais teksts
ID 1606