Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Investigation of Bodies Vibrations with Elastomeric Elements

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Investigation of Bodies Vibrations with Elastomeric Elements
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Igors Tipāns
Māris Eiduks
Jānis Vība
Marina Čerpinska
Veronika Gržibovska
Atslēgas vārdi Dynamics, Elastomeric, Robotic Systems, Rubber, Silicon
Anotācija By analyzing underwater flexible object motion, new challenges facing mechanical and engineering industry can be seen. One of typical examples is the need to solve the complex task of elastomeric (e.g. rubber or silicone) robotic objects interaction with the water boundary. Current work is an attempt to launch an investigation on elastomer dynamics of experimental and theoretical research in two directions. Experimental studies have been conducted with a sample loading on the tensile and compression machine. Theoretical research investigation proposes a new model with internal interactions inside elastomers. Model is based on common lateral and diagonal interaction links between cross-sections of a material. Results of the work are applied for vibration systems motion modeling. Additionally, a new dynamical material model may be applied for the imitation of muscle dynamics and thus to provide basis for further applications in biomechanics such as development of artificial muscles.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.198.645
Hipersaite: http://www.scientific.net/SSP.198.645 
Atsauce Tipāns, I., Eiduks, M., Vība, J., Griščenko, M., Gržibovska, V. Investigation of Bodies Vibrations with Elastomeric Elements. Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 2013, Vol.198, 645.-650.lpp. ISSN 1012-0394. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.198.645
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 16102