Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: In Vitro and in Vivo Study of Bacterial Adhesion and Colonisation on Different Biomaterials

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā In Vitro and in Vivo Study of Bacterial Adhesion and Colonisation on Different Biomaterials
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Aigars Reinis
Juta Kroiča
Jānis Vētra
Māra Pilmane
Agnese Stunda Zujeva
Agnese Pūra
Dagnija Loča
Arita Dubņika
Dagnija Rostoka
Atslēgas vārdi Biomaterials, hydroxyapatite, antibacterial
Anotācija The aim of this study was to explore the ability of microorganisms to adhere on originally synthesised biomaterials surface in order to evaluate the microbial contamination risk of these biomaterials and its impact on the surrounding tissue.
Atsauce Reinis, A., Kroiča, J., Vētra, J., pilmane, M., Stunda-Zujeva, A., Pūra, A., Loča, D., Dubņika, A., Rostoka, D. In Vitro and in Vivo Study of Bacterial Adhesion and Colonisation on Different Biomaterials. No: Symposium "Bioceramics and Cells for Reinforcement of Bone": Book of Abstracts, Latvija, Riga, 18.-20. oktobris, 2012. Riga: Riga Stradins University, 2012, 22.-22.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 16234