Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Dynamic Loading and Response of Observation Towers

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Dynamic Loading and Response of Observation Towers
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Līga Gaile
Ivars Radiņš
Atslēgas vārdi Dynamic response, observation tower, walking induced loads
Anotācija The excessive vibrations of some observation towers in Latvia highlights the lack of the understanding and inadequate design information of the building codes, regarding the slender tower dynamic response to human induced loads. Research demonstrates that in areas with a low seismicity and relatively low wind loads the human induced dynamic loads are determinative to a slender and light-weight observation tower design and mostly due to checking the serviceability criteria.
Hipersaite: http://scientific-conference2012.rtu.lv/sites/default/files/RTU_Conference_2012.pdf 
Atsauce Gaile, L., Radiņš, I. Dynamic Loading and Response of Observation Towers. No: Riga Technical University 53rd International Scientific Conference : Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni: Digest, Latvija, Rīga, 11.-12. oktobris, 2012. Rīga: RTU Izdevniecība, 2012, 365.-365.lpp. ISBN 9789934103605.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 16316