Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 5-(2

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 5-(2,6-aizvietotu-4h-pirān-4-ilidēn)-2-tiobarbitūrskābes atvasinājumu sintēze
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Elīna Misiņa
Elmārs Zariņš
Valdis Kokars
Atslēgas vārdi 4H-pyran-4-ylidene, molecular glasses, amorphous compounds, tiobarbituric acid
Anotācija Darbs veltīts tiobarbitūrskābju saturošu 4H-pirānu atvasinājumu sintēzei un iegūto savienojumu fizikālo īpašību izpētei
Anotācija angļu valodā -
Hipersaite: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000040253_e.pdf#page=146 
Atsauce Misiņa, E., Zariņš, E., Kokars, V. 5-(2,6-aizvietotu-4h-pirān-4-ilidēn)-2-tiobarbitūrskābes atvasinājumu sintēze. No: 54. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 18.-18. aprīlis, 2013. Rīga: RTU Izdevienība, 2013, 146.-146.lpp. ISBN 9789934105098.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 16355