Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Molekulāro stiklu sintēze uz 2-ciāno-2-(2

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Molekulāro stiklu sintēze uz 2-ciāno-2-(2,6-dimetil-4h-pirān-4-iliden)etiķskābes atvasinājumu bāzes
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Karīna Siltāne
Elmārs Zariņš
Valdis Kokars
Atslēgas vārdi 4H-pyran-4-ylidene, molecular glasses, amorphous compounds, cyanoacetic acid derivatives
Anotācija Darbs veltīts telpiski apjomīgu grupu saturošu aizvietotu cianoetiķsābes 4H-oirānu atvasinājumu sintēzei un savienojumu fizikālo īpašību izpētei.
Anotācija angļu valodā -
Hipersaite: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000040253_e.pdf#page=155 
Atsauce Siltāne, K., Zariņš, E., Kokars, V. Molekulāro stiklu sintēze uz 2-ciāno-2-(2,6-dimetil-4h-pirān-4-iliden)etiķskābes atvasinājumu bāzes. No: 54. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 18.-18. aprīlis, 2013. Rīga: RTU Izdevienība, 2013, 155.-155.lpp. ISBN 9789934105098.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 16356