Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Barbiturskābes atvasinājumu kondensācijas reakcijās ar 2

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Barbiturskābes atvasinājumu kondensācijas reakcijās ar 2,6-aizvietotiem 4-pironiem iegūto produktu īpašības
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Elīna Misiņa
Elmārs Zariņš
Valdis Kokars
Atslēgas vārdi 4H-pyran-4-ylidene, molecular glasses, amorphous compounds, barbituric acid
Anotācija Darbs veltīts barbitūrskābju saturošu 4H-pirāna atvasinājumu sintēzei un to fizikālo īpašību izpētei.
Anotācija angļu valodā -
Hipersaite: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000036980_e.pdf#page=197 
Atsauce Misiņa, E., Zariņš, E., Kokars, V. Barbiturskābes atvasinājumu kondensācijas reakcijās ar 2,6-aizvietotiem 4-pironiem iegūto produktu īpašības. No: 53. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 19.-19. aprīlis, 2012. Rīga: RTU Izdevniecība, 2012, 197.-197.lpp. ISBN 9789934103919.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 16358